Lifewise-logo.png

Bij De Zorgtafel werken wij volgens het methodisch kader Life Wise (LifeWise.nl). Op alle locaties zijn zeer betrokken medewerkers die iedere dag samen met jou rust en ritme in je leven proberen te creëren, zodat je meer overzicht krijgt en aan je toekomstplannen kunt werken.

De LifeWise methode biedt handvatten. De ondersteuning is gebaseerd op 4 pijlers: verbinden, stabiliseren, ontwikkelen en inbedden. Je krijgt persoonlijke doelen en een route naar stabiliteit, sociale contacten en zelfstandigheid.

Door de samenwerking met Middin en Cordaan en volgens de methode LifeWise te werken is De Zorgtafel inventief in het vinden van passende oplossingen voor jouw problemen. 


hkz_logo.png

               www.keurmerk.nl

Keurmerk

De Zorgtafel heeft op 12 juli 2019 het certificaat HKZ behaald op basis van een goed doorlopen externe audit van het Keurmerkinstituut. Dit keurmerk wordt afgegeven op basis van Kwaliteitsnormen. Kwaliteit is bij De Zorgtafel een belangrijk speerpunt. Op 02 juli 2021 heeft De Zorgtafel de jaarlijkse audit van het Keurmerkinstituut wederom positief doorlopen!

Klant tevredenheidsonderzoek

In het kader van de kwaliteitsborging van De Zorgtafel vindt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaats onder haar bewoners.

Op 29 okt 2019 heeft een eerste tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden en dat is in november 2020 herhaald. De basis was een KTO-meldingsformulier dat toegankelijk was via een linkje naar de website en door het invoeren van een unieke sleutel. Dit formulier is in november 2020 aan 17 cliënten uitgereikt. Het was een anoniem onderzoek i.v.m. de AVG.

In totaal hebben 17 (100%) bewoners de formulieren ingevuld.

Een analyse van de formulieren van het tevredenheidsonderzoek is op 11 december 2020 uitgevoerd door het meetbureau Metaphorum. Na vaststelling van het document is het rapport besproken worden met:

  1. de directie
  2. de RvC
  3. de medewerkers  
  4. de cliëntenraad. 

De analyse en uitkomsten van de besprekingen geeft De Zorgtafel inzichten en tips. Door het KTO kunnen we bij De Zorgtafel de zorg voor onze bewoners verbeteren en eventueel het beleid aanpassen waar nodig.

Voor de vragenlijst en de uitslag van het KTO klik hier

proces.png

 

      hkz_logo.png

    www.keurmerk.nl

 sbb-beeldmerk-300x300.png

      SBB

 

Contact

  De Zorgtafel
Transportweg 5
4387 PE Vlissingen
  085 13 05 714
  [infodezorgtafel.nl]
  Kvk. 74407953

schoenen.jpg

facebook.png