Mijn Positieve Gezondheid

MIJN POSITIEVE GEZONDHEID BIJ DE ZORGTAFEL

GEZONDHEID IS MEER DAN NIET-ZIEK-ZIJN

We vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk, we willen mee kunnen doen en ons energiek voelen. Dat blijkt uit onderzoek van arts, onderzoeker en grondlegger van Positieve Gezondheid, Machteld Huber.

Het gaat niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar over wat ons veerkracht geeft. En dat is per persoon verschillend. Daarom focust Positieve Gezondheid niet op ziekte, maar op wat voor ons belangrijk is.


Positieve Gezondheid omvat zes dimensies die zichtbaar zijn gemaakt in een spinnenwebmodel.

De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn:

 • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
 • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
 • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
 • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
 • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

HOE GAAN WE DIT INTRODUCEREN BIJ DE ZORGTAFEL

WAT HEB JIJ NODIG OM JE BETER TE VOELEN?

Je bent meer dan een aandoening of een ziekte. Wat heb jij nodig om je beter te voelen? Kun je je bijvoorbeeld voldoende redden? Vul de vragenlijst in en krijg inzicht in wat voor jou belangrijk is. Of je nu inziet dat je toch meer moet gaan bewegen, behoefte hebt aan contact of aan meer rust, het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past.

De vragenlijst van Mijn Positieve Gezondheid is een instrument dat laat zien hoe jij vindt dat het met je gaat en gaat over de volgende zes onderwerpen:

 • Hoe het lichamelijk gaat
 • Hoe het mentaal  gaat
 • Of je jouw leven zinvol vindt
 • Of je een prettig leven hebt
 • Of je meedoet in de maatschappij
 • Hoe je dagelijks leven eruitziet

Over ieder onderwerp krijg je 7 vragen. De antwoorden vormen je ‘gezondheidsoppervlak’ in het Spinnenweb Positieve Gezondheid. Aan de hand van het spinnenweb gaan we een zorgplan opstellen. Hierin worden de doelen gesteld die uit de spin komen. Belangrijk hierin is dat jij je goed voelt bij deze doelen en dat ze realistisch zijn. Na 6 maanden wordt het zorgplan geëvalueerd. De vragenlijst wordt dan opnieuw ingevuld en er wordt gekeken hoe het met de doelen is gegaan. 

Voor meer informatie over mijn positieve gezondheid kun u kijken op de website: https://mijnpositievegezondheid.nl