Logeeropvang

Logeeropvang is kortdurend verblijf voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb) om één of meer mantelzorgers te ontlasten van de zorg van de cliënt. Het is een vorm van respijtzorg, die al jaren bestaat in zorgland, maar die nog te weinig wordt gebruikt. De Zorgtafel wil graag in deze behoefte voorzien bij de mantelzorgers.

Onder logeeropvang valt logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten waarvan de logé tijdens zijn of haar verblijf gebruik maakt, en roerende voorzieningen. Het is voor de cliënt mogelijk om mee te eten met de groep en te ontspannen samen met de andere bewoners. Ook mag er aan alle activiteiten deelgenomen worden.

Het doel van logeeropvang is ontlasting van de mantelzorg. Door af en toe een korte periode rust te krijgen, houden de mantelzorgers het langer vol om dagelijkse zorg te verlenen. 

Logeeropvang is in omvang beperkt tot maximaal 156 etmalen per jaar (in de praktijk betekent dat 156 nachten logeren). Het aantal van 156 nachten per jaar is gebaseerd op maximaal 3 nachten per week, maar het is mogelijk logeeropvang dagen te “sparen”, zodat langere logeerperiodes mogelijk zijn als de mantelzorger daaraan behoefte heeft. Met andere woorden: per kalenderjaar heeft een cliënt aanspraak op maximaal 156 nachten logeeropvang, die hij gedurende het jaar naar behoefte kan inzetten. Als een indicatie tijdens het kalenderjaar ingaat, wordt het maximum aantal logeeropvang dagen voor dat jaar bepaald door het aantal weken waarvoor het indicatiebesluit in dat jaar geldt met 3 te vermenigvuldigen.

Bij logeeropvang gaat het om logeren in een voor de cliënt beschermende woonomgeving waarin hij samenhangende zorg ontvangt. Er zal een eerste kennismaking plaatsvinden met De Zorgtafel en op de groep en er kan eventueel een nacht ‘proef logeren’ geregeld worden. Daarna zal er tijdens een gesprek met de mantelzorger en andere betrokkenen gekeken worden of De Zorgtafel een geschikte locatie is voor de cliënt. Vervolgens kan er een periode afgesproken worden voor het logeren. De pedagogisch medewerkers van de groep worden tijdig ingelicht zodat zij op de hoogte zijn van de komst van de logé en zodat zij ook voldoende tijd hebben om dit met de bewoners te bespreken. 

Doordat mantelzorgers het vaak moeilijk vinden om respijtzorg te accepteren vinden we het bij De Zorgtafel belangrijk dat alles van tevoren goed besproken wordt, dat er een goede inschatting gemaakt wordt welke zorg de cliënt nodig heeft tijdens het logeren en dat alle partijen zich goed voelen bij de afspraken die gemaakt worden.

Voor informatie over onze logeeropvang kunt u contact opnemen met ons algemene telefoonnummer 0851305714 of een mail sturen naar info@dezorgtafel.nl.

 

      hkz_logo.png

    www.keurmerk.nl

 sbb-beeldmerk-300x300.png

      SBB

 

Contact

  De Zorgtafel
Transportweg 5
4387 PE Vlissingen
  085 13 05 714
  [infodezorgtafel.nl]
  Kvk. 74407953

schoenen.jpg

facebook.png