Aan tafel voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet

De Zorgtafel biedt zorg aan (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, langdurige psychische klachten en/of een getraumatiseerd verleden. Dit doen wij in het kader van begeleid wonen. Dit betekent dat wanneer jij bij ons in zorg komt, je komt te wonen in een van onze veilige en huiselijke 24-uurs voorzieningen. De woningen hebben ca. 7 bewoners en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen, waaronder wonen, dag-invulling, vrije tijd, sport, financiën en vrienden/familie. De zorg wordt verricht door gekwalificeerd personeel. Je krijgt een eigen kamer en een vaste persoonlijke begeleider. Samen met deze persoonlijke begeleider wordt er gekeken naar jouw specifieke zorgbehoeftes en je situatie en mogelijkheden. Van hieruit wordt er een plan opgesteld voor de toekomst. Dit plan zal met regelmaat geëvalueerd en besproken worden met jou en met de betrokken personen om jou heen.Kernactiviteiten/Methodisch Kader:

Kerntaak van De Zorgtafel is het bundelen van kennis, ervaring en betrokkenheid van derden. Zodat cliënten met ernstige gedrags-, psychiatrische stoornissen, die zijn veroorzaakt en in stand zijn gehouden door diverse factoren in het verleden, op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Zorgtafel is een organisatie die zich richt op cliënten met een Langdurige Zorgindicatie (WLZ) De Zorgtafel werkt volgens het methodisch kader Life Wise (https://lifewiselvb.nl).

 

      hkz_logo.png

      www.keurmerk.nl

 sbb-beeldmerk-300x300.png

      SBB

Contact

  De Zorgtafel
Postbus 724
4330 AS Middelburg
  085 13 05 714
  [infodezorgtafel.nl]
  Kvk. 74407953

schoenen.jpg

facebook.png