Aan tafel voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet

De Zorgtafel biedt zorg aan (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, langdurige psychische klachten en/of een getraumatiseerd verleden. Dit doen wij in het kader van begeleid wonen. Dit betekent dat wanneer jij bij ons in zorg komt, je komt te wonen in een van onze veilige en huiselijke 24-uurs voorzieningen. De woningen hebben ca. 7 bewoners en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 

De begeleiding is gericht op verschillende levensdomeinen, waaronder wonen, dag-invulling, vrije tijd, sport, financiën en vrienden/familie. De zorg wordt verricht door gekwalificeerd personeel. Je krijgt een eigen kamer en een vaste persoonlijke begeleider. Samen met deze persoonlijke begeleider wordt er gekeken naar jouw specifieke zorgbehoeftes en je situatie en mogelijkheden. Van hieruit wordt er een plan opgesteld voor de toekomst. Dit plan zal met regelmaat geëvalueerd en besproken worden met jou en met de betrokken personen om jou heen.Kernactiviteiten/Methodisch Kader:

Kerntaak van De Zorgtafel is het bundelen van kennis, ervaring en betrokkenheid van derden. Zodat cliënten met ernstige gedrags-, psychiatrische stoornissen, die zijn veroorzaakt en in stand zijn gehouden door diverse factoren in het verleden, op een prettige manier kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Zorgtafel is een organisatie die zich richt op cliënten met een Langdurige Zorgindicatie (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Zorgtafel werkt volgens het methodisch kader Life Wise (https://lifewiselvb.nl).

Klanttevredenheidsonderzoek

In het kader van de kwaliteitsborging van De Zorgtafel vindt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaats onder haar bewoners.

Op 29 okt 2019 heeft een eerste tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden dat in november 2020 herhaald is. De basis was een KTO-meldingsformulier dat toegankelijk was via een linkje naar de website en door het invoeren van een unieke sleutel. Dit formulier is in november 2020 aan 17 cliënten uitgereikt. Het was een anoniem onderzoek i.v.m. de AVG.

In totaal hebben 17 (100%) bewoners de formulieren ingevuld.

Een analyse van de formulieren van het tevredenheidsonderzoek is op 11 december 2020 uitgevoerd door het meetbureau Metaphorum. Na vaststelling van het document is het rapport besproken worden met:

  1. de directie
  2. de RvC
  3. de medewerkers  
  4. de cliëntenraad. 

De analyse en uitkomsten van de besprekingen geeft De Zorgtafel inzichten en tips. Door het KTO kunnen we bij De Zorgtafel de zorg voor onze bewoners verbeteren en eventueel het beleid aanpassen waar nodig.

Voor de vragenlijst en de uitslag van het KTO klik hier.


 

      hkz_logo.png

    www.keurmerk.nl

 sbb-beeldmerk-300x300.png

      SBB

      ZorgkaartNederland

Contact

  De Zorgtafel
Postbus 724
4330 AS Middelburg
  085 13 05 714
  [infodezorgtafel.nl]
  Kvk. 74407953

schoenen.jpg

facebook.png